အမွတ္ (၂၂) နတ္ေခ်ာင္း ၃လမ္း တာေမြျမိဳ႕နယ္

Room Type (MB-1 BR-2)

Pile Foundation

Ground Floor Car parking

New Elevator (24 Hour)

Generator

Own Meter

Kitchen Counter (မီးဖိုခံု+စတီးေဘစင္)

Kitchen Room

နံရံအၿပည္႔ ေႀကြၿပားကပ္ေပးၿခင္း/ခင္းေပးၿခင္း

အိမ္သာေရခ်ိဳးခန္း (နံရံအၿပည္႔ေႀကြၿပားကပ္ေပးၿခင္း/ ခင္းေပးၿခင္း)

ဧည္ခန္း ၊ အိပ္ခန္းမ်ားတြင္ ပါေကးခင္းေပးၿခင္း

မ်က္ႏွာက်က္ကို ဂ်ပ္ဆင္ဘုတ္ၿဖင္႔ အလွဆင္ေပးၿခင္း

အဆင့္ျမင့္ၿပင္ဆင္ၿပီး